_Covid19

TÁJÉKOZTATÓ

a járványügyi szabályoknak a sétákon történő alkalmazásáról

 

A tematikus séták keretében nyújtott szolgáltatásra a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandók.

 

A rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése szerint: „Rendezvényt szervezni, illetve tartani az e rendeletben meghatározott szabályok szerint megengedett. Rendezvény helyszínén az e rendeletben meghatározott esetben és szabályok szerint a tartózkodás megengedett.” A (3) bekezdés b) pontja szerint a kulturális esemény rendezvénynek minősül.

 

A rendelet 6. § (2a) bekezdése szerint: „A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

 

A rendelet 2/A.§ (1) bekezdés szerint: „E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

 

A fenti szabályokra tekintettel a programjaink védettségi igazolvánnyal látogathatók.

 

A sétálók a sétajegyek megvásárlásával elfogadják, hogy védettségüket a fenti jogszabály szerint kell igazolniuk, az előírt igazolás hiányában pedig – illetve a megbetegedés tüneteinek esetükben történő észlelése esetén – a sétán nem vehetnek részt. A megváltott sétajegyek ebben az esetben a védettség igazolását követő későbbi időpontban felhasználhatók, amennyiben a sétáló a séta indulásáig írásban (emailben vagy messenger üzenetben) megbetegedése tényét jelezte, és jegyének egy másik időpontra történő átfoglalását kérte.

 

A séták keretében megvalósuló épületbejárások alkalmával minden sétáló számára kötelező a maszk viselése a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. és 2. §-ában foglaltakkal összhangban. Megfelelő maszkról minden sétáló saját maga köteles gondoskodni.

 

2021.11.24.